HOBIJ zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest ochrona Waszych danych osobowych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa i przejrzystości. Dołożymy wszelkich starań, aby Wasze dane osobowe były przetwarzane w sposób odpowiedzialny, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Dotyczy to wszystkich krajów, w których HOBIJ jest aktywny.

Niniejsze oświadczenie o prywatności opisuje ogólną politykę prywatności HOBIJ w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych, wykorzystywanych i wymienianych przez nas na temat osób odwiedzających i użytkowników strony internetowej (1), ubiegających się o pracę, (potencjalnych) kandydatów, pracowników mobilnych, pracowników wewnętrznych HOBIJ (2), pracowników dostawców, zleceniodawców i innych stosunków handlowych, jak również innych organizacji, z którymi HOBIJ ma lub rozważa stosunki handlowe. Oświadczenie o ochronie prywatności jasno i jednoznacznie wskazuje, w jaki sposób postępujemy z Waszymi danymi osobowymi.

Kim jesteśmy

Wspólnie z wymienionymi poniżej członkami grupy tworzymy HOBIJ:

 • HOBIJ Groep, KvK 16085170
 • HOBIJ International Work Force B.V., KvK 17165517
 • HOBIJ Techniek, KvK 16076363
 • HOBIJ Logistics B.V.,  KvK 17093022
 • HOBIJ Food Industry B.V., KvK 63813289
 • HOBIJ Packaging Industry B.V., KvK 61165522
 • HOBIJ Professionals B.V., KvK 64666824
 • HOBIJ Facility Services B.V.,  KvK 55310648
 • HOBIJ Support B.V., KvK 17273213

HOBIJ jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Siedziba główna HOBIJ znajduje się w Veghel (Holandia), pod podanym poniżej adresem:

HOBIJ

Hartplein 1

5462 EA Veghel

Postbus 58

5460 AB Veghel

T: +31 (0)413 870 000

E: info@hobij.nl

Od kogo gromadzimy dane?

HOBIJ przetwarza Wasze dane osobowe, ponieważ korzystacie z naszych usług i/lub sami nam je udostępniacie.

Dane osobowe gromadzone są od

 1. Użytkowników i osób odwiedzających stronę internetową

Ogólnie rzecz biorąc, nasze strony internetowe – www.hobij.nl, www.hobij.pl, www.hobij.ro oraz www.hobij.eu – mogą być odwiedzane bez przekazywania nam Waszych danych osobowych.

Po wejściu na stronę internetową HOBIJ zbierane są nieidentyfikowalne informacje dotyczące typu urządzenia, przeglądarki oraz sposobu korzystania z naszej strony internetowej, takie jak data i godzina dostępu, źródło, z którego użytkownik jest bezpośrednio połączony z naszą stroną internetową, używany system operacyjny, sekcje strony internetowej, które użytkownik odwiedza, oraz strony internetowe, które odwiedził. Informacje te służą do ulepszenia naszych stron internetowych, umożliwienia wygodnej nawigacji, a także w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi.

Informacje zostają przetworzone:

 • za otrzymaną od Was zgodą (poprzez zezwolenie na pliki cookies)
 • w celu prawidłowego wykonania umowy i/lub warunków użytkowania, które zostały z Wami uzgodnione

Aby zapewnić optymalne działanie naszych stron internetowych, HOBIJ wykorzystuje pliki cookies i statystyki internetowe. Naszym celem jest poznać sposób w jaki odwiedzający korzystają z naszej strony internetowej. Cookie to plik tekstowy zapisywany na Waszym komputerze. Niniejsze pliki cookies mogą zostać rozpoznane podczas kolejnych wizyt na naszej stronie internetowej.

Gdy tylko przekażecie nam informacje wypełniając formularz, składając wniosek lub rejestrując się na koncie, informacje, które nam podaliście zostaną przetworzone. Prosimy o podawanie nam tylko tych informacji, które są poprawne i istotne.

Zbierane od Was dane osobowe umożliwiają nam;

 • danie odpowiedzi na pytania, wskazówki, opinie, wnioski lub prośby, pozostawione w wypełnionym formularzu lub w postaci danych;
 • dostarczanie informacji na temat naszych usług i innych działań oraz dopasowanie ich do Waszych życzeń i wymagań dotyczących jakości;
 • powiadamianie Was o ofertach, wydarzeniach i inne informacje, które mogłyby Was zainteresować;
 • wysyłania wiadomości e-mail, takich jak biuletyny informacyjne lub powiadomienia o wolnych stanowiskach pracy, jeśli uprzednio zarejestrowaliście się w tym celu (opt-in);
 • przetwarzania lub odpowiadania na opinie lub skargi w celu poprawy naszych usług i metod lub w celu lepszej obsługi klienta.
 1. Ubiegający się o pracę, (potencjalni) kandydaci, pracownicy mobilni, wewnętrzny personel HOBIJ i/lub inne osoby

Przetwarzamy dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia naszych usług. Gromadzimy i przetwarzamy Wasze dane wyłącznie w celu realizacji naszych usług w zakresie zasobów ludzkich i rekrutacji, w tym mediacji, zatrudnienia, oddelegowania, rekrutacji i obsługi klienta; selekcji, rozwoju osobistego i zdolności do zatrudnienia, reintegracji, poradnictwa zawodowego, doradztwa, planowania oraz administracji kadrowo-płacowej. Bez tych informacji nie bylibyśmy w stanie świadczyć naszych usług.

Zebrane informacje zostaną przetworzone:

 • w celu prawidłowego wykonania umowy i/lub warunków użytkowania, które zostały z Wami uzgodnione;
 • w celu wykonania zobowiązania prawnego;
 • na podstawie uzasadnionego interesu zgodnego z podanymi celami lub z nich wynikającego;
 • w ograniczonych przypadkach: za otrzymaną od Was zgodą, jeśli jest to możliwe i gdy jest ona udzielona dobrowolnie. (W przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagana jest zgoda rodziców lub osoby posiadającej opiekę prawną).
 • w celu komunikowania się z Wami (w poprawny i ewidentny sposób);
 • do składania ofert i/lub dostarczanie informacji o usługach i innych działaniach oraz dostosowania ich do Waszych życzeń i wymagań dotyczących jakości;
 • do wysyłania informacji o ofertach handlowych, biuletynów informacyjnych, powiadamiania o mogących Was zainteresować wydarzeniach i ofertach promocyjnych, tylko w przypadku uprzedniej rejestracji w tym celu (opt-in);
 • do przetwarzania lub odpowiadania na opinie lub skargi w celu poprawy naszych usług i metod lub w celu lepszej obsługi klienta;
 • w celu poprawy naszych usług; na przykład, jeśli nagrywamy rozmowy w celach szkoleniowych, zostaniecie poinformowani o tym z wyprzedzeniem;
 • do oceny Waszej przydatności i dyspozycyjności w związku z pośrednictwem o pracę stałą lub czasową lub przy zleceniu, w ramach którego można również wykorzystać wyniki testów, analizy referencyjne, media społecznościowe (tylko wtedy, gdy jest to rzeczywiście istotne dla danego stanowiska i zostało wskazane w tekście o wolnym stanowisku);
 • do zgromadzenia informacji o firmach, w których lub za pośrednictwem których możecie zostać zatrudnieni, lub ustalenia sposobu wsparcia lub doradztwa w procesie poszukiwaniu przez Was pracy;
 • do przedstawienia Was naszym zleceniodawcom, możliwe również za pomocą materiałów dźwiękowych i/lub wizualnych, w przypadku filmów wideo lub zdjęć: tylko wtedy, gdy zostały one nam dostarczone na zasadzie dobrowolności; uzgodnienia możliwie najlepszych, zgodnych z Waszymi życzeniami i dyspozycyjnością oraz możliwościami warunków u naszego zleceniodawcy;
 • do nawiązania i utrzymania z Wami relacji na zasadach pracownika lub personelu/pośrednika oraz przeprowadzania w tym celu odpowiednich czynności administracyjnych;
 • do wywiązania się z naszych zobowiązań w zakresie reintegracji oraz osiągnięcia celów (wyznaczonych przez rząd), poprzez pomoc w znalezieniu zatrudnienia osobom znajdującym się w znacznej odległości od rynku pracy;
 • do podejmowania niezbędnych kroków i działań administracyjnych w przypadku, gdy działamy na własne ryzyko;
 • do zabezpieczenia zlecenia u zleceniodawcy w formie umowy ze zleceniodawcą oraz utrzymania i realizacji tej umowy;
 • do przetwarzania niektórych danych dotyczących zatrudnienia w kontekście sprawdzenia przed zatrudnieniem.
 • do promowania rozwoju osobistego i zawodowego oraz zdolności do zatrudnienia, w tym poprzez szkolenia, kształcenie i testowanie;
 • do zarządzania, w tym: informacji zarządczej, zapewnienia kontroli wewnętrznej i bezpieczeństwa eksploatacji oraz przeprowadzania audytów i kontroli księgowych;
 • do celów związanych z jakością, takich jak certyfikacja;
 • do umożliwienia ubiegania się o subsydia, zniżki na składki, świadczenia z tytułu kosztów wynagrodzenia itp.;
 • w przypadku relacji na zasadach pracownika lub personelu/pośrednika, do zapewnienia zgodności z przepisami, w tym między innymi w zakresie identyfikacji, zatrudnienia, podatków i ubezpieczeń społecznych, emerytur, zwalczania nadużyć finansowych oraz sankcji krajowych i międzynarodowych.
 • do celów marketingowych w przypadku nagrań filmowych lub fotograficznych; obejmuje to formularz zgody z danymi osobowymi wskazującymi na prawo do portretu i wykorzystanie materiału wizualnego.

Dodatkowe informacje mogą okazać się przydatne w celu lepszego dostosowania naszych usług do Waszych życzeń, jakości i/lub dyspozycyjności lub w celu udzielenia odpowiedzi na bardziej szczegółowe pytania lub wypełnienia zobowiązań w odniesieniu do stanowiska i/lub od zleceniodawców. Prosimy o podawanie nam tylko tych informacji, które są poprawne i istotne.

Możemy również gromadzić Wasze dane kontaktowe, jeśli zostały zamieszczone na publicznych domenach lub kanałach (na przykład Linkedin), i tylko wtedy, gdy mamy uzasadnione powody, aby sądzić, że jesteście zainteresowani pracą lub naszymi usługami. W takim przypadku wystąpimy do Was z propozycją zarejestrowania się u nas zgodnie z naszymi warunkami i zasadami oraz z zastrzeżeniem niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Sami ponosicie odpowiedzialność za dotyczące Was dane osobowe, które są dostępne w Internecie. Sprawdzajcie to regularnie i jeśli nie chcecie, aby informacje były dostępne dla osób trzecich, należy je prawidłowo zabezpieczyć.

W szczególności dotyczy to m.in. następujących dokumentów zawierających dane osobowe:

Przy rejestracji;

 • dane osobowe i adresowe, adres e-mail i inne dane kontaktowe;
 • dane dotyczące urodzenia, wieku, płci;
 • życiorys (CV), informacje o edukacji, stażach i doświadczeniu zawodowym;
 • informacje o szkoleniach i kształceniu i/lub testach odbytych samodzielnie lub za naszym pośrednictwem;
 • dane dotyczące dyspozycyjności i urlopów;
 • inne dane, które są (lub mogą być) ważne w kontekście oceny kandydatury, takie jak referencje i certyfikaty;
 • zdjęcie paszportowe i/lub wideo (wprowadzenie) – na zasadzie dobrowolności.

Kopia dokumentu tożsamości może być przechowywana i sprawdzana podczas rekrutacji i selekcji w celu ustalenia, czy posiadacie zezwolenie na pracę w Holandii. Jeśli w ciągu czterech tygodni nie rozpoczniecie pracy w HOBIJ, dokument tożsamości zostanie usunięty.

Prosimy o informacje na temat płci w celu komunikowania się z Wami, o informacje na temat wieku, aby zidentyfikować Was w naszych systemach i ustalić, czy mamy jakieś obowiązki (takie jak w odniesieniu do wynagrodzenia i czy potrzebujemy zgody rodziców lub opiekunów).

W sytuacji, gdy masz zamiar pracować/pracujesz/pracowałeś dla HOBIJ;

 • obywatelstwo, numer ubezpieczenia społecznego (BSN), dowód tożsamości, zezwolenie na pracę;
 • inne dane dotyczące rejestracji personelu, wynagrodzeń i nieobecności w pracy;

Jeśli jesteś zatrudniony i oddelegowany do zleceniodawcy za naszym pośrednictwem;

 • informacje wymagane w związku z ograniczeniem odpowiedzialności najemcy (takie jak dane osobowe i adresowe, data urodzenia, numer ubezpieczenia społecznego BSN, rodzaj dowodu tożsamości, numer i okres ważności, jeśli dotyczy: zezwolenie na pobyt, oświadczenie A1, zezwolenie na pracę).

W niektórych przypadkach HOBIJ rejestruje również szczególne dane osobowe, jeśli jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych lub jeśli jest to dozwolone przez prawo. Przez “szczególne dane osobowe” rozumie się: dane genetyczne i biometryczne, dane dotyczące zdrowia, dane osobowe dotyczące karalności lub dane osobowe dotyczące zachowań niezgodnych z prawem itp. W odniesieniu do tego zapisu wymagana będzie odrębna, wyraźna zgoda.

 1. Pracownicy dostawców, zleceniodawcy i pozostałe stosunki handlowe

Przetwarzamy dane osobowe osób pracujących dla firm, z którymi współpracujemy (1) w celu informowania o usługach i innych działaniach, (2) w celu utrzymania stosunków handlowych oraz (3) w celu zawarcia i utrzymania umowy zlecenia.

Informacje zostają przetworzone;

 • w celu prawidłowego przestrzegania umowy i/lub warunków użytkowania, które zostały z Wami uzgodnione;
 • w celu wykonania zobowiązania prawnego;
 • na podstawie uzasadnionego interesu, który jest zgodny z określonymi celami lub wynika z ich realizacji; (dlaczego przetwarzamy dane osobowe) robimy to na podstawie starannej oceny i wyważenia interesów
 • na podstawie otrzymanej od Was zgody.

Jakie dane osobowe zbieramy od Was?

 • nazwisko i dane kontaktowe;
 • stanowisko;
 • szczegóły dotyczące firmy, dla której pracujecie lub którą reprezentujecie;
 • dane pozwalające na utrzymanie dobrych stosunków handlowych z klientem;
 • dane dotyczące imprez i spotkań.

Gromadzimy Wasze dane w celu;

 • zawarcia, utrzymania i przestrzegania umowy z Wami;
 • komunikowania się z Wami;
 • podtrzymywania z Wami dobrych stosunków handlowych;
 • składania ofert, wręczania prezentów biznesowych i/lub dostarczania informacji o usługach i innych działaniach;
 • do wysyłania informacji o ofertach handlowych, biuletynów informacyjnych, powiadamiania o mogących Was zainteresować wydarzeniach i ofertach promocyjnych, tylko w przypadku uprzedniej rejestracji w tym celu (opt-in).
 • aby móc wystawiać faktury;
 • aby móc określić wiarygodność kredytową;
 • zapewnienia Wam i/lub Waszym współpracownikom dostępu do portalu i zorganizowania zarządzania kontem;
 • do celów sprawozdawczych (np. w celu zapewnienia właściwej osobie odpowiednich możliwości sprawozdawczych);
 • do przetwarzania lub odpowiadania na opinie lub skargi w celu poprawy naszych usług i metod lub w celu lepszej obsługi klienta;
 • doskonalenia naszych usług.

Jak długo przechowujemy Wasze dane?

Przechowujemy dane o (potencjalnych) kandydatach, pracownikach mobilnych, wewnętrznych pracownikach HOBIJ, pracownikach dostawców, zleceniodawcach i dotyczące innych stosunków handlowych, aby móc zrealizować cel, dla którego zostały zebrane. Wymagany okres przechowywania danych zależy od tego, czy są one istotne dla utrzymywania lub zawierania naszych relacji, i ustalamy to na podstawie przepisów ustawowych i wykonawczych oraz ryzyka związanego z roszczeniami, przy czym podstawową zasadą jest to, że nie przechowujemy danych przez okres dłuższy niż jest to konieczne.

W przypadku potencjalnych kandydatów, ubiegających się o pracę (jeśli nie pracowaliście wcześniej dla HOBIJ) oznacza to, że dane związane z rekrutacją (CV, doświadczenie zawodowe, szkolenie, wyniki testów itp.) są dostępne przez dwa lata od ostatniego kontaktu, jeśli nie pracowaliście wcześniej dla HOBIJ.

W przypadku pracowników mobilnych lub wewnętrznych (jeśli pracujecie lub pracowaliście dla HOBIJ) oznacza to, że Wasze dane osobowe są dostępne przez dwa lata po zakończeniu zatrudnienia. Niektóre dane osobowe są dłużej dostępne dla HOBIJ na przykład do celów składania wniosków, kontroli i zobowiązań podatkowych.

W przypadku rezygnacji z bycia podmiotem rekrutacji, możecie, jeśli ma to zastosowanie, wskazać to osobie kontaktowej w HOBIJ lub zrezygnować z subskrypcji, wysyłając e-mail na privacy@hobij.nl. Wasze konto zostanie wtedy usunięte a kontakty i próby rekrutacji ze strony HOBIJ zostaną zatrzymane. Podczas rejestracji, Wasze dane osobowe są nadal dostępne przez trzy miesiące kalendarzowe w chronionym środowisku (w Rekrutacji & Selekcji jest to okres 24 miesięcy) w związku z ryzykiem roszczeń. W przypadku pracowników mobilnych i wewnętrznych po dwóch latach Wasze dane osobowe zostaną zarchiwizowane w chronionym środowisku.

W chronionym środowisku Wasze dane są dostępne dla HOBIJ tylko pod ścisłymi warunkami, zgodnie z określonymi dla nich celami i terminami. Po upływie tych okresów dane zostaną trwale usunięte.

Jeżeli zleceniodawca posiada konto na portalu klienta, dane osobowe dotyczące tego konta będą dostępne przez okres dwóch lat od ostatniego umieszczenia danych na portalu.

Kiedy gromadzimy Wasze dane?

Na przykład, gromadzimy Wasze dane osobowe, jeżeli;

 • odwiedzacie nasze strony internetowe lub korzystacie z portalu flex lub portalu klienta;
 • wypełnione przez Was dane pozostawicie na naszej stronie internetowej;
 • otworzycie konto na stronie internetowej, za pośrednictwem portalu flex lub portalu klienta;
 • zarejestrowaliście się w jednym z naszych oddziałów; lub;
 • rejestrujecie się lub jesteście zarejestrowani w inny sposób, aby korzystać z naszych usług lub świadczyć usługi.

Jeśli firma HOBIJ nie otrzymała danych bezpośrednio od Was, zbierzemy dane;

 • w mediach społecznościowych, tylko jeśli mamy uzasadniony powód, aby przypuszczać, że jesteście zainteresowani pracą. W takim przypadku wystąpimy do Was z propozycją zarejestrowania się u nas lub z propozycją skorzystania z naszych usług w inny sposób. W przypadku braku zainteresowania z Waszej strony, możemy przetworzyć istotne informacje na Wasz temat w celu uwzględnienia Waszego życzenia, aby nie kontaktować się z nami;
 • w przypadku otrzymania danych osobowych od wyznaczonych przez Was osób kontaktowych;
 • jeżeli jako klienci, w miejscu, w którym zaoferowano Wam usługę lub w którym pracujecie lub pracowaliście, udostępniacie nam dane osobowe lub rejestrujecie się w celu korzystania z naszych usług; jeśli jest to częścią lub wynika z naszej umowy;
 • od dostawców w kontekście oddelegowania, w którym to przypadku uzgodniliśmy ze zleceniodawcą, że poinformuje Was o tym fakcie i odniesie się do naszego oświadczenia o ochronie prywatności.

Udostępnianie Waszych danych osobowych

HOBIJ może przekazać Wasze dane osobowe następującym odbiorcom (kategoriom odbiorców);

 • przedsiębiorstwom należącym do grupy, które są członkami HOBIJ;
 • podwykonawcom i dostawcom (takim jak administratorzy danych) świadczący usługi lub wykonujący umowy w imieniu HOBIJ. Odbiorcy ci mają dostęp wyłącznie do danych, które są im potrzebne do wykonywania ich zadań, i są związani zobowiązaniami umownymi;
 • osobom trzecim, takim jak dostawcy usług, którzy sprawują funkcje w naszym imieniu (w tym instytuty testujące, szkoleniowe i/lub egzaminacyjne, strony mierzące satysfakcję klienta dla celów znaków jakości i certyfikacji, konsultanci zewnętrzni, partnerzy biznesowi i profesjonalni doradcy, tacy jak prawnicy, audytorzy, funkcje wsparcia technicznego i konsultanci IT, którzy opracowują i testują nasze systemy);
 • zleceniodawcom, którym możesz zostać przedstawiony, dla których pracujesz lub będziesz pracować za naszym pośrednictwem lub którzy proszą nas o wdrożenie naszych usług w zakresie doradztwa zawodowego, coachingu, mediacji lub outplacementu;
 • osobom i organizacjom, które posiadają informacje dotyczące na przykład Waszych referencji lub przydatności (takie jak dyplomy) lub które na Waszą prośbę lub życzenie przekazują nam dane, takim jak aktualni, byli lub potencjalni pracodawcy, trenerzy, instytucje egzaminacyjne i agencje pracy tymczasowej;
 • osobom trzecim, którym udostępniamy dane, za Waszą wyraźną zgodą, lub udostępniamy dane na Wasze żądanie w związku z przepływem danych;
 • dla funduszu emerytalnego, jeżeli ma zastosowanie;
 • agencjom rządowym i innym organom (takim jak podmioty ubiegające się o dotacje), jeżeli uważamy, że jesteśmy do tego zobowiązani lub do tego uprawnieni.

We wszystkich innych przypadkach, w których jesteśmy do tego zobowiązani, na przykład na mocy nakazu sądowego lub orzeczenia sądu.

Udostępnianie danych osobowych odbywa się w oparciu o uzasadniony interes, pozwolenie, zobowiązanie prawne i/lub w ramach realizacji umowy zgodnie z celami wymienionymi w punkcie “Dlaczego gromadzimy dane osobowe?”

HOBIJ jest reprezentowany na arenie międzynarodowej w kilku krajach UE. Wasze dane osobowe mogą być przekazywane lub przechowywane w obrębie tych krajów. Kraje UE (poza Holandią), w których ma swoją siedzibę HOBIJ:

Polska

HOBIJ International Work Force Sp. z o.o. – Opole

Kołłątaja 10/4

45-064 Opole – Polska

T: +48 (0)77 415 32 04

E: opole@hobij.pl

HOBIJ International Work Force Sp. z o.o. – Gdańsk

Wały Piastowskie 1/ pok. 306 (III piętro)

80-855 Gdańsk – Polska

T: +48 (0)58 301 93 60

E: technika@hobij.pl

HOBIJ International Work Force Sp. z o.o. – Rzeszów

Piłsudskiego 32 / pok. 313 (III piętro)

Rzeszów

T: +48 (0)17 862 3035

E: rzeszow@hobij.pl

Litwa

HOBIJ Baltics

Sodo str. 1A – 3rd floor

92118 Klaipeda – Lithuania

T: +37 (0)67 681 513

E: baltics@hobij.nl

Rumunia

HOBIJ Romania

Str. Mircea cel Batran, nr. 99C,

Etaj 3, Birou 5, Interfon 5

900592, Constanta, Romania

T:  +40 (0)341 452 196

E: aplica@hobij.ro

HOBIJ podjął niezbędne środki w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przekazywanych danych osobowych. Wasze dane osobowe mogą zostać przesłane do jednego lub więcej krajów, w których HOBIJ ma siedzibę i/lub jest reprezentowany i gdzie niniejsze dane mogą być przetwarzane. Ujawniamy Wasze dane osobowe jedynie państwom spoza UE, w których Komisja Europejska jest zdania, że zagwarantowany jest odpowiedni poziom ochrony lub w których HOBIJ lub firmy z jego grupy podjęły odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony prywatności Waszych danych. Pytania na ten temat można kierować pod niżej wymienione punkty kontaktowe.

Wasze prawa

Macie prawo do złożenia wniosku w sprawie;

 • dostępu do Waszych danych osobowych, które są przez nas przetwarzane;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usuwania danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania: w pewnych okolicznościach, chyba że mamy uzasadnione powody, takie jak obowiązek prawny, aby przetwarzać lub nie usuwać danych osobowych;
 • ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przekazywania Waszych danych.

W przypadku złożonego przez Was wniosku, w celu ochrony danych osobowych, będziemy musieli ustalić Waszą tożsamość.

Nie stosujemy zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, który opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Dla pracowników mobilnych i zleceniodawców posiadających konto na portalu flex lub portalu klienta;

 • jako posiadacze własnego konta, macie dostęp do dużej części swoich danych osobowych i jako kandydaci, pracownicy mobilni lub zleceniodawcy, możecie pobrać te dane w celu uzyskania prawa do przenoszenia danych. Wiele danych możecie również zmienić samodzielnie, np. wprowadzić zmiany w CV, jeśli ma to zastosowanie lub dane Waszego konta;
 • jeżeli przetwarzanie Waszych danych osobowych odbywa się za Waszą zgodą, macie również prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Jednakże wycofanie Waszej zgody nie ma wpływu na legalność jakiegokolwiek przetwarzania danych na podstawie Waszej uprzedniej zgody przed otrzymaniem przez nas takiego wycofania lub w przypadku, gdy dalsze przetwarzanie tych samych danych było kontynuowane na innej podstawie, takiej jak umowa lub zobowiązanie prawne z HOBIJ.

Poniżej przedstawiamy sposób, w jaki Wasza zgoda może zostać wycofana;

 • w przypadku zgody na otrzymywanie informacji o nowościach, wydarzeniach, ostrzeżeniach lub innych wiadomościach, możecie zrezygnować z subskrypcji, korzystając z opcji rezygnacji w otrzymanej wiadomości e-mail;
 • poprzez ustawienia przeglądarki można zapobiec zapisywaniu plików cookies, ale można również zmienić lub usunąć ustawienia plików cookies z urządzenia w dowolnym momencie za pomocą ustawień przeglądarki;
 • jeżeli chcecie zmienić lub usunąć dane, których nie da się zmienić samodzielnie, możecie skontaktować się z osobą do tego wyznaczoną i/lub oddziałem HOBIJ lub za pośrednictwem privacy@hobij.nl.

Pytania, uwagi, skargi lub (domniemany) wyciek danych

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z osobą do tego wyznaczoną i/lub oddziałem firmy HOBIJ. Możecie również skontaktować się z nami za pośrednictwem ogólnych danych kontaktowych. Ogólne dane kontaktowe do HOBIJ w Holandii:

HOBIJ (Siedziba firmy)

H. Hartplein 1

5462 EA Veghel

T: +31 (0)413 870 000

E: info@hobij.nl

W przypadku jakichkolwiek skarg chętnie udzielimy Wam pomocy, a w razie potrzeby dostosujemy/ulepszymy nasze usługi/procesy pracy.

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub skarg dotyczących ochrony danych osobowych przez HOBIJ, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych. Można tego dokonać na piśmie za pośrednictwem privacy@hobij.nl lub ogólnego numeru telefonu +31 (0)413 870 000, wskazując, że pytanie /nota / skarga jest kierowana do inspektora ochrony danych.  Macie również prawo do złożenia skargi w sprawie przetwarzania Waszych danych osobowych do Urzędu ds. Danych Osobowych.

Czy istnieje podejrzenie wycieku danych? Na przykład, jeśli podejrzewacie utratę lub nieautoryzowany dostęp do danych osobowych, poinformujcie nas o tym natychmiast poprzez privacy@hobij.nl.

Ochrona danych osobowych

HOBIJ zrobi wszystko, co w jego mocy, aby jak najskuteczniej chronić Wasze dane osobowe. Robimy to z wykorzystaniem naszej polityki bezpieczeństwa informacji. W tym celu podjęliśmy środki fizyczne, administracyjne, organizacyjne i techniczne, uwzględniając najnowsze osiągnięcia technologiczne, aby zapobiegać nieuprawnionemu wykorzystywaniu danych. Środki te podlegają regularnym przeglądom i w razie konieczności, aktualizacji.

Jeżeli dane są dostarczane podmiotom przetwarzającym dane, które świadczą usługi lub wykonują zadania w imieniu HOBIJ, zostało uzgodnione z nimi, że zapewniają one również optymalne bezpieczeństwo danych osobowych.

Musicie mieć świadomość, że jesteście sami odpowiedzialni za bezpieczeństwo sprzętu komputerowego i/lub telefonu oraz własnego połączenia z Internetem i że to połączenie nigdy nie jest w 100% bezpieczne. Przekazywanie danych osobowych przez Internet odbywa się na własne ryzyko.

Zmiany w oświadczeniu o ochronie prywatności

HOBIJ może od czasu do czasu wprowadzać zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje w oświadczeniu o ochronie prywatności z różnych powodów. Najaktualniejsze oświadczenie o ochronie prywatności jest dostępne w każdej chwili na stronie internetowej. Zalecamy regularne czytanie oświadczenia o ochronie prywatności.

Wersja: maj 2018 r.

Niniejsze oświadczenie jest zgodne z Ogólnym Rozporządzeniem o Przetwarzaniu Danych (AVG), które obowiązuje od 25 maja 2018 roku.